På rett grunn II Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2021
496 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205521490

På rett grunn II

Festskrift til Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett

Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett fylte 35 år i 2019, og utgir i forbindelse med jubileet dette festskriftet med juridiske artikler.
Pris 1309,00

Foreningens formål er i henhold til vedtektene å fremme interessen for og kjennskapet til norsk og internasjonal bygge- og entrepriserett og dermed sammenhengende rettsspørsmål. Foreningen arrangerer jevnlig møter og seminarer.

 Temaet for de ulike artiklene i festskriftet er utvalgte emner innenfor bygge- og entrepriserett.  Artikkelforfatterne er professorer, advokater og sivilingeniører som arbeider med disse juridiske fagfeltene.