Erstatningsoppgjør ved lav invaliditet Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2020
168 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205519176

Erstatningsoppgjør ved lav invaliditet

Mange skades hvert år i trafikkulykker, i yrkessammenheng eller på andre måter. Selv om den fysiske eller psykiske skaden ikke er stor, kan det økonomiske tapet bli betydelig.
Pris 469,00

Enkelte kan også komme inn i en ond sirkel der elementer som langvarige smerter, bekymringer om fremtiden og dårlig økonomi virker sammen og forsterker hverandre. Noen ganger kan det være vanskelig både medisinsk og rettslig å skille fra hverandre hva som er årsak til hva. En liten invaliditet, et sammensatt årsaksbilde og et betydelig økonomisk tap kan derfor reise vanskelige problemstillinger i et erstatningsoppgjør. Intensjonen med fremstillingen er at flest mulig skadesaker skal ende med et riktig oppgjør.

Forfatteren belyser temaer som er særlig aktuelle ved slike oppgjør: årsakssammenheng, bevisvurdering, utmåling, valg av sakkyndige og gjenopptak.

Boken retter seg primært mot rettslige aktører som arbeider med erstatningsoppgjør, men vil også kunne være nyttig for skadelidte.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris