Forsikringsavtaleloven Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2024
909 sider
4. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205591776

Forsikringsavtaleloven

med kommentarer

Denne boken dekker behovet for en samlet kommentar til forsikringsavtaleloven, med henvisninger til forarbeider, rettspraksis, nemndspraksis og oppgjørspraksis i forsikringsforetakene.
Pris 1889,00

Loven er utførlig kommentert, og med sitt solide utvalg av relevante rettsavgjørelser og uttalelser fra Finansklagenemnda er denne boken uunnværlig for alle som arbeider med forsikringsjuridiske problemstillinger.

Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 trådte i kraft 1. juli 1990. Ved lov av 18. februar 2022 nr. 5 – i kraft 1. juli 2022 – ble det gjort store endringer i loven som gjennomfører EØS-regler som svarer til deler av Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97 om forsikringsdistribusjon (forsikringsdistribusjonsdirektivet, forkortet til IDD).

Alle endringene er omtalt i boken. Det er også avsagt en rekke nye dommer av domstolene og uttalelser fra Finansklagenemnda som vil ha betydning for tolkingen av loven. Denne utgaven omtaler alle sentrale avgjørelser fra domstoler og nemnder frem til mars 2023.

Inngår i serien: Kommentarutgaver
Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
1515,00
Lanseringsdato: 19. februar 2024