Voldsoffererstatningsloven Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2015
400 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205486997

Voldsoffererstatningsloven

med kommentarer

Boken er et praktisk hjelpemiddel både for praktiserende jurister og andre som kommer i befatning med ordningen.
Pris 839,00

Voldsoffererstatningsloven med kommentarer gir en systematisk og oversiktlig veiledning om voldsoffererstatningsordningen og avklarende kommentarer til lovens bestemmelser. Fremstillingen er knyttet til et rikholdig utvalg av rettspraksis og forvaltningspraksis, særlig fra Erstatningsnemnda for voldsofre. Sentrale henvisninger til lovens forarbeider er innarbeidet.

Boken er á jour med lovendringer, rettspraksis og forvaltningspraksis per 1. september 2015. Med virkning fra 1. oktober 2015 er det gjort endringer i voldsoffererstatningsloven § 1 og § 6 som følge av at straffeloven 2005 trer i kraft. Disse endringene er også innarbeidet. Boken er et praktisk hjelpemiddel både for praktiserende jurister og andre som kommer i befatning med ordningen, som voldsofrene selv og deres pårørende, rådgivningskontorene for kriminalitetsofre, politiet, helsepersonell og NAV.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris