Konkurranseloven og EØS-konkurranseloven Høyoppløst bilde
Redaktører:
Eivind Sæveraas
Utgivelsesår: 2009
953 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205326965

Konkurranseloven og EØS-konkurranseloven

med kommentarer

Konkurranseloven og EØS-konkurranseloven med kommentarer gjennomgår i detalj de enkelte paragrafer i de to lovene. Den gir en grundig redegjørelse for, og tolkning av, de enkelte bestemmelsene, og er ment som et praktisk hjelpemiddel for jurister som arbeider med konkurranserettslige spørsmål.
Pris 1589,00
Utsolgt

Kommentarutgaven skal gi leseren tilstrekkelig informasjon til å kunne besvare praktiske spørsmål, og den gir anvisninger på løsninger på de ulike tolkningsspørsmål som kan oppstå. Boken tar for seg relevant forvaltnings- og domspraksis fra så vel Norge som EU/EØS, og er utstyrt med utfyllende litteraturliste og registre over dommer og forvaltningsavgjørelser.

Inngår i serien: Kommentarutgaver