Tre fagbøker jusredaktøren anbefaler

Espen By Marhaug har master i rettsvitenskap fra UiB med fordypning i helse- og menneskerettigheter og jobber som forlagsredaktør i jusredaksjonen i Gyldendal Akademisk. Han har jobbet med mange spennende prosjekter i sine hittil tre år i forlagsbransjen. Her trekker han frem tre lærebøker han mener bør være på pensumlister i alle jusutdanninger i Norge.

Lærebok i forvaltningsrett

"Det finnes mange bøker innen forvaltningsrett, men få av dem er så pedagogisk oppbygd som denne læreboken av Morten Walløe Tvedt. Dette er en revisjon av en bok som har vært til god hjelp for mange studenter, og Tvedt har igjen laget en svært god bok. Boken fokuserer på juss som en måte å argumentere på, heller enn å se på juss som et puggefag. Tvedt legger særlig vekt på rettspraksis, og det jeg liker særlig godt med denne boken er hvordan dommer blir presentert på en strukturert og pedagogisk måte som gir leseren en god oversikt over Høyesteretts argumentasjon, og hvordan man bør forstå denne. Rettspraksis blir ytterligere forståelig ved at dommene presenteres med svært behjelpelig grafikk. Boken skal dekke aktuelle læringskrav i alminnelig forvaltningsrett, og den bruker mange eksempler fra miljøforvaltningsretten og velferdsretten. Saksbehandlingsreglene er også utbygget i denne andre utgaven."

Pengekravsrett

"Dette er den femte utgaven av Trygve Bergsåkers klassiker. Boken er å anse som et standardverk innenfor pengekravsrett, og boken anvendes på de aller fleste juridiske utdanninger. Boken tar grundig for seg de sentrale emnene innenfor pengekravsretten. Forrige utgave av boken kom i 2020, og siden den gang har finansavtaleloven av 2020 trådt i kraft. Denne boken er oppdatert med henvisninger til den nye loven, samt nyere rettspraksis og litteratur."

Fra lov til rett

"Fra lov til rett 3. utgave er ment å gi en innføring i juridisk tenkemåte og er en ypperlig bok for den som trenger å forstå hvordan jussen henger sammen. Forfatterne forklarer grunntrekk ved rettsstaten, rettsregler og hvorfor vi trenger slike regler, og de forklarer begreper som rettskilder, rettskildeprinsipper og rettsanvendelse. De gjør dette på en pedagogisk og forståelig måte, slik at stoffet blir svært tilgjengelig for den som ikke har erfaring med jussen fra før."

Les mer og bestill bøkene til vurdering

Har du fått med deg de nyeste titlene fra jusredaksjonen?

Trenger du tips til pensumlisten din? Ta gjerne kontakt

Espen By Marhaug

Forlagsredaktør
Jus