Arveloven med kommentarer Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2021
1104 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205548589

Arveloven med kommentarer

Kommentarutgaven til lov om arv og dødsboskifte er et nyttig oppslagsverk for advokater, dommere, studenter og andre som kommer i berøring med arve- eller skifterettslige problemstillinger.
Pris 2169,00

For de skifterettslige bestemmelsene er dette den første lovkommentaren i bokform siden 1974. Boken er skrevet med bidrag fra førsteamanuensis ph.d. Inge Unneberg ved Handelshøyskolen BI.

Boken er à jour per 1.  januar 2021 og behandler derfor også de endringene som kom til med lov 18. desember 2020 og forskrift 9. november 2020 nr. 2327 til arveloven.  Boken gir inngående kommentarer til alle lovens bestemmelser, i tillegg til rikelig med henvisninger til forarbeider både til dagens lov og til tidligere lovbestemmelser i skifteloven og arveloven av 1972. Den inneholder også mange henvisninger til rettspraksis og til annen litteratur.

Inngår i serien: Kommentarutgaver
Produktet finnes også i følgende varianter
Pris