Arverett Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2021
768 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205546790

Arverett

John Asland har med Arverett skrevet den første heldekkende fremstillingen av arveretten med utgangspunkt i lov om arv og dødsboskifte av 2019.
Pris 809,00

Bokens struktur er tilpasset strukturen i den nye loven. Henvisninger til litteratur, forarbeider og rettspraksis er også tilpasset situasjonen med ny lov.

Boken skal dekke læringskravene ved de juridiske lærestedene i Norge, og skal i tillegg fylle behovene for et oppslagsverk i arve- og skifterett for praktiserende jurister. Boken har fyldig litteraturliste og både lov, doms- og stikkordregister.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
575,00