Ekteskapsloven med kommentarer Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2013
3. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205397835

Ekteskapsloven med kommentarer

bind 1

Ekteskapsloven med kommentarer er ført à jour på grunnlag av nyere lovgivning, rettspraksis og administrativ praksis.
Pris 969,00

Loven har vært endret flere ganger siden forrige utgave, og fremstillingen er til dels betydelig utvidet og skrevet om.

Bind I dekker ekteskapsloven til og med kapittel 11, de 55 første paragrafene i loven. Blant temaene som dekkes, er ektepakter, ansvar for gjeld, eierforholdene mellom ektefeller og inngåelse og opphør av ekteskap.

Også tilgrensende lover og konvensjoner behandles, bl.a. lov om brudvigjing i utlandet, lov om utenlandske skilsmisser og separasjoner og den nordiske familierettskonvensjonen.

Kommer også som e-bok

Forord og innholdsfortegnelse(pdf, 128,10 kB)