Ekteskapsloven Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2019
272 sider
3. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205395190

Ekteskapsloven

Ekteskapsloven har en sentral betydning for alle som har inngått eller skal inngå ekteskap.
Pris 479,00

Bestill vurderingseksemplar

Denne boken gir en kortfattet fremstilling av rettsreglene som gjelder for ektefeller, blant annet om rettsvirkningene av inngåelse av ekteskap og fordeling av ektefellenes formue ved eventuell separasjon og skilsmisse. Det er lagt vekt på praktisk veiledning slik at boken også er nyttig for lesere som ikke har juridisk bakgrunn. For dem som ønsker å gå mer i dybden på spørsmål som loven aktualiserer, er det tatt med omfattende henvisninger til lovforarbeider, dommer og annen litteratur. 

Det har skjedd vesentlige endringer i loven siden 2. utgave kom ut i 2004. I 2008 ble en felles ekteskapslov for personer av motsatt og samme kjønn vedtatt. Videre har reglene om vilkår for å inngå ekteskap endret seg. Vedtakelsen av tvisteloven i 2005 og vergemålsloven fra 2010 har også medført endringer i ekteskapsloven.

Boken er ajourført frem til april 2019.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
389,00