Avhendingsloven - med kommentarer Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2008
467 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205348035

Avhendingsloven - med kommentarer

Denne kommentarutgaven fokuserer på problemstillinger som oppstår i det daglige arbeid med loven, og hovedvekten er lagt på de mest anvendte bestemmelsene
Pris 969,00

Siden loven trådte i kraft i 1993, har det skjedd en stor utvikling på avhendingslovens område. Det har kommet til en meget rikholdig rettspraksis og juridiske teori er blitt diskutert omfattende. Av samme grunn er det her inntatt betydelige henvisninger til rettspraksis, forarbeider og annen litteratur. Boken er à jour per august 2007.

Inngår i serien: Kommentarutgaver