Forbrukerkjøpsloven Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2008
880 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205308466

Forbrukerkjøpsloven

med kommentarer

Forbrukerkjøpsloven med kommentarer gir en grundig gjennomgang av lovens bestemmelser, men med et fokus på praktiske problemstillinger.
Pris 1329,00
Utsolgt

Det er lagt betydelig vekt på å beskrive og anbefale løsninger på spørsmål som oppstår i det daglige. Boken refererer relevant rettspraksis og vedtak fra Forbrukertvistutvalget samt forarbeider og annen litteratur. Videre kommenteres også de nye lovreglene om garantier i § 18 a, som ble vedtatt 15. juni 2007 (i kraft 1. januar 2008). Boken er oppdatert med underrettspraksis frem til 1. juni 2007 og Høyesterettspraksis frem til HR-2007-01592-A (mobiltelefondommen 21. september 2007).