Friluftsloven Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2016
560 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205484481

Friluftsloven

med kommentarer

Friluftsloven med kommentarer inneholder hovedreglene om allemannsretten, retten til å ferdes, oppholde seg og høste i naturen.
Pris 739,00

Loven regulerer det klassiske, enkle og umotoriserte friluftslivet; som regler for å gå på tur, overnatte i telt og høste ville vekster. Loven ble vedtatt av Stortinget i 1957. Den er endret mange ganger gjennom årene, og har i dag vel så stor praktisk betydning som i begynnelsen.

Retten til bruk av elsykkel, bilkjøring på private veier, rettigheter og plikter i strandsonen, lovligheten av betalingsordninger i naturen, kommersielle aktiviteter, store idrettsarrangementer, bruken av brygger og fortøyningsbøyer, vern av truede stier, allemannspliktene og straff ved overtredelse av allemanns- retten er også blant de mange områdene som reguleres av friluftsloven.

Siden friluftsloven ble vedtatt har antallet andre lover som griper inn i de samme rettsforholdene økt betraktelig. I denne boken er det lagt vekt på å forklare sammenhengen mellom friluftsloven og annet relevant regelverk. Boken inneholder også en fullstendig oversikt over endringshistorikken til hver enkelt av lovens paragrafer.

Se bloggen til forfatteren her

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
589,00