Håndverkertjenester Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2005
131 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205308558

Håndverkertjenester

Denne boken gir en systematisk fremstilling av reglene om håndverkertjenester i håndverkertjenesteloven 16. juni 1989 nr. 63.
Pris 359,00

Boken ble
med det siktemål å være lærebok, og har vært anvendt som hovedlitteratur
ved Det Juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo, Privatrettsgrunnfaget.
Etter innføringen av en ny studieordning i 2005, er boken utgitt
utgave, denne gangen med det siktemål å kunne brukes av praktikere forbindelse
med rettsspørsmål som gjelder håndverkertjenester.