Fast eiendoms tingsrett (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2016
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205464575

Fast eiendoms tingsrett (E-bok)

Boken redegjør for rettsreglene om eiendomsretten og rettigheter knyttet til fast eiendom.
Pris 469,00

Bestill vurderingseksemplar

Eiendomsretten, både dens innhold og grenser, er utgangspunktet for fremstillingen. Hvordan eiendomsretten kan opphøre eller begrenses på grunn av utnyttelse av andres interesser, behandles i egne kapitler om hevd, naborett, servitutter og sameie. Videre har boken særskilte kapitler om vern mot ekspropriasjonsinngrep og konstitusjonell beskyttelse av rettigheter i fast eiendom. Underveis berøres også en rekke andre rettigheter og regler som kan gjøre seg gjeldende for fast eiendom, slik som tomtefeste, allmenningsrett og allemannsrett.

Kombinasjonen av teori og praktiske eksempler samt utførlige lov- og domsregistre, gjør boken godt egnet både for studenter ved universitet og høgskole og for alle som ønsker en nyskrevet fremstilling av fast eiendoms tingsrett, herunder det vitenskapelige fagfellesskapet og praktiserende jurister.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
579,00