Havne- og farvannsloven Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2015
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205461994

Havne- og farvannsloven

med kommentarer

Havne- og farvannsloven av 17. april 2009 trådte i kraft 1. januar 2010, og avløser havne- og farvannsloven av 8. juni 1984.
Pris 719,00

Den nye loven gir et mer fullstendig regelverk for havner og farvann og er oppdatert med hensyn til utviklingen som har skjedd innenfor havnedrift, miljøforvaltning og andre temaer som berøres i havner og farvann. Loven medfører også en utvidelse av kommunenes ansvar så vel i havner som i farvann, og gir nye regler om finansiering av havnedriften.

Siden forrige utgave er forskriftsverket endret og supplert. I tillegg har det vært enkelte endringer i selve loven. Videre har man vunnet erfaring med loven, og fremstillingen er dermed noe utvidet.

Denne kommentarutgaven er ment som et redskap for kommunene, havnene, statlige organer, skipsfartsnæringen og andre som må forholde seg til det nye regelverket for havner og farvann.

Inngår i serien: Kommentarutgaver
Produktet finnes også i følgende varianter
Pris