Mangler ved omsetning av boliger Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2016
896 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205482425

Mangler ved omsetning av boliger

Omsetning av bolig er normalt den største økonomiske transaksjonen en privatperson foretar seg i løpet av livet.
Pris 1429,00

Transaksjonen burde derfor ha vært preget av trygghet, klare regler og få tvister. Praksis viser imidlertid at en betydelig andel av transaksjonene ender med tvist mellom selger og kjøper. Uklare lovregler bidrar til å skape utrygghet for de involverte partene.

Et hovedsiktemål med boken er å undersøke om regelverket for omsetning av boliger lever opp til de grunnleggende rettsstatsverdiene om forutberegnelighet og balanse, og om regulereringen er tilpasset at den typiske omsetningen av brukte boliger skjer mellom to privatpersoner. Forholdet mellom kjøper og selger står dermed sentralt.

Ettersom det også er en rekke andre aktører som påvirker forholdet mellom kjøper og selger, behandler boken på en grundig måte betydningen som takstmenn, eiendomsmeglere, klagenemnder, forsikringsselskaper og andre har på boligomsetningen.