Prisavslag og erstatning for mangler ved fast eiendom Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2019
152 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205521056

Prisavslag og erstatning for mangler ved fast eiendom

Reglene i avhendingslova om de ulike kompensasjonsmåtene ved mangler er til dels komplekse, og samordningen mellom de økonomiske sanksjonene kan være vanskelig.
Pris 429,00

Bestill vurderingseksemplar

I boken gås det nøyere inn på hver enkelt sanksjonstype: forholdsmessig prisavslag, presumsjonsregelen, erstatning for utbedringskostnader, og så videre. Dernest ses det på sammenhengen i rettssystemet. Særlig vies forholdet mellom prisavslag og erstatning stor plass. En rekke aspekter ved de to sanksjonstypene sammenliknes for å klargjøre den reelle forskjellen mellom dem. I tillegg tar boken for seg enkelte mer spesielle temaer innen lovens kompensasjonssystem, som krav på prisavslag eller erstatning for ikke-økonomisk tap og erstatning av transaksjonskostnader ved heving av kontrakten.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris