Energiloven med kommentarer Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2011
344 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205406919

Energiloven med kommentarer

Boken gir en utførlig beskrivelse av lovens konsesjonsordninger og forvaltningspraksis i tilknytning til konsesjonsordningene.
Pris 959,00

I tillegg til en gjennomgang og nærmere beskrivelse av fremgangsmåten ved søknad om nødvendige konsesjoner, tar forfatterne for seg det nærmere innholdet i de krav og vilkår som følger av meddelte konsesjoner etter energiloven.

I forlengelsen av kommentarene til konsesjonsordningen for omsetning av elektrisk energi, gis det også en grundig gjennomgang av den forskriftsbaserte inntektsrammereguleringen av kraftnettselskaper, herunder prinsippene for tariffering av nettjenester.

Boken er derfor et nyttig verktøy både i forbindelse med den daglige driften av produksjons-, omsetnings- og nettvirksomhet, og ved utbygging av nye vann- og vindkraftprosjekter, overføringsanlegg mv.