Kontantytelser ved sykdom Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2021
320 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205543140

Kontantytelser ved sykdom

Inntektsbortfall ved arbeidsuførhet som skyldes sykdom, kan kompenseres i form av sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd.
Pris 549,00

Et omfattende regelverk angir hvem som har rett til hva i hvilke situasjoner. Enhver som jobber med disse problemstillingene, må ha god kjennskap til både lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis.

Denne boka vil være et nyttig verktøy, enten som ledd i rådgivningsarbeid eller i prosedyre for domstolene. Framstillingen viser hvordan reglene blir praktisert i Trygderetten og i domstolene og henviser fortløpende til relevant teori og praksis.

Målsettingen er å gjøre det enkelt for leseren å slå opp i relevante kapitler og raskt finne svar på konkrete problemstillinger. Hyppig bruk av eksempler og gjennomgang av praksis gjør boken til et godt arbeidsredskap.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris