Lærebok i forvaltningsrett Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2022
592 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205492585

Lærebok i forvaltningsrett

Lærebok i forvaltningsrett er tilpasset alle som ønsker å lære seg alminnelig forvaltningsrett enten det er som student ved et universitet eller en høyskole, eller det er som del av en tilleggsutdannelse for ansatte i forvaltningen.
Pris 679,00

Boken er skrevet som en lærebok, og den forklarer på en pedagogisk måte oppbygningen av forvaltningen og hvordan forvaltningen skal gå frem for å treffe vedtak. Den viser sammenhengene mellom kravene til forvaltningens utøvelse av kompetanse og konsekvensene av at forvaltningen går utenfor kompetansen. Tematisk tar boken sikte på å dekke aktuelle læringskrav i alminnelig forvaltningsrett. Boken bruker mange eksempler fra miljøforvaltningsretten og velferdsretten for å vise samspillet mellom de generelle reglene i forvaltningsretten og de spesielle reglene på enkelte områder. I annenutgaven er delene om saksbehandlingsreglene bygget ut. 

Når vi begynner på jusstudiet får vi høre at jus er et lesefag. Det er riktigere å si at jus handler om å lære seg en måte å argumentere på. Lærebok i forvaltningsrett viser sammenhengen mellom juridisk metode og rettsreglene i forvaltningen. Boken benytter i stor grad utdrag fra aktuelle dommer i den alminnelige forvaltningsretten. Domsbruken har til formål å gjøre deg som student kjent med et knippe særlig aktuelle dommer og med måten Høyesterett går frem for å løse forvaltningsrettslige spørsmål.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris