Likestilling, barn og velferd Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2020
496 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205538498

Likestilling, barn og velferd

Rettsfelt i utvikling

En bok som gir perspektiver på tre rettsområder i utvikling.
Pris 1299,00

I denne boken presenteres 29 fagfellevurderte bidrag som belyser et bredt spekter av problemstillinger innenfor de tre rettsfeltene likestilling mellom ulike samfunnsgrupper, barns rettsstilling og velferd i vid forstand. Boken utgis i anledning professor Gudrun Holgersens 70års-dag, og åpner for en perspektivrikdom som bare et voksende fagfellesskap med interesse for disse rettsfeltene kan frembringe.

Innholdsfortegnelse: