Norges lover : Skattelovsamling for studenter 2021-2022 Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2021
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205559578

Norges lover : Skattelovsamling for studenter 2021-2022

Denne skattelovsamling er ment å dekke pensum på grunnleggende kurs i skatte- og avgiftsrett.
Pris 499,00
Lanseringsdato: 10. august 2021

For videregående kurs på masternivå må samlingen suppleres. Av enkelte lover og forskrifter er det bare tatt med utdrag.

For øvrig er lovene og forskriftene i fulltekst. I note til de enkelte paragrafer er inntatt en oversikt over endringer, og eventuell høyesteretterettspraksis.