Pasientskaderett Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2011
597 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205315488

Pasientskaderett

med kommentarer

Temaet for denne boka er pasienters og deres pårørendes rett til erstatning for skader under pasientbehandling.
Pris 959,00

Pasientskaderett har fem hoveddeler:

Del I gir en oversikt over framveksten av pasientskadevernet og en oversikt over lov og aktuelle forskrifter og andre rettskilder.

I del II kommenteres pasientskadelovens bestemmelser utfyllende og gir praktisk veiledning til forståelsen av loven.

Del III er en fremstilling av avgjøringsorganene og prosessuelle og praktiske spørsmål.

I del IV beskrives ansvarsetableringen og utvalgte emner: fødselsskader, infeksjonsskader, skader ved diagnostisering og behandling av kreft og psykiske skader.

Del V er en grundig behandling av utmålingsspørsmål i pasientskadeerstatningen.

I boka systematiseres nyere rettspraksis samt en rekke vedtak fra Pasientskadenemnda som til nå har vært dels ubearbeidet.