Produktansvarsloven med kommentarer Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2015
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205429505

Produktansvarsloven med kommentarer

Produktansvarsloven med kommentarer dekker behovet for en oppdatert kommentar om produktansvarsloven. Boken gir veiledning til loven i sin nåværende form og utviklingen i rettspraksis fra norske domstoler og EU-domstolen.
Pris 589,00
Utsolgt

Produktansvarsloven regulerer produsenters ansvar for skadevoldende egenskaper ved produktene deres. Ordet «produsent» brukes i loven i vid betydning og omfatter alle som tilvirker eller frembringer, markedsfører, importerer eller forhandler produktet. Boken trekker inn annen litteratur, forarbeider samt produktansvarsdirektivet (85/374/EØF).

Etter produktansvarsloven kapittel 3 dekker produktansvaret også skade på person som oppstår ved inntak av legemidler (legemiddelansvaret). Produktansvarsdirektivet, Haag-konvensjonen om lovvalg ved produktansvar og legemiddelforsikringsvilkårene er derfor inntatt som vedlegg til boken.

Boken retter seg mot advokater, dommere, saksbehandlere i Norsk pasientskadeerstatning og andre rettsanvendere.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
479,00