Sentrale helserettslige emner Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2016
344 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205457232

Sentrale helserettslige emner

Pris 579,00

Bestill vurderingseksemplar

Sentrale helserettslige emner er skrevet som en lærebok med oversikt over helseretten og dens lovgivning, og fremstillingen legger særlig vekt på helsepersonells plikter og tilhørende ansvarsregler.

Boka systematiserer mangfoldet av norske lovbestemmelser, rettspraksis og andre kilder, og det gis en grundig behandling av forsvarlighetskravet, reaksjonssystemet, taushetspliktsregler og dokumentasjonsplikter. I tillegg inneholder boka kapitler om helsehjelp ved livets slutt, om genteknologi og om bruk av tvang.

Internasjonale reguleringer har fått økt betydning for helseretten, og et kapittel vies derfor menneskerettigheter og grunnlovskrav av betydning for emnet.

Boka er velegnet for studenter i juridiske og helsefaglige emner i tillegg til å være en nyttig håndbok for helsepersonell, dommere, advokater og andre som har behov for oppdatert kunnskap om helserett.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris