Barnevernloven Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2011
7. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205416857

Barnevernloven

Kommentarene til hver enkelt paragraf utdyper og letter forståelsen av barnevernloven.
Pris 349,00

I bokens innledningskapittel gis det en oversikt over loven. Ved den enkelte paragraf er det avslutningsvis henvist til lovforarbeider, forskrifter, rundskriv, rettspraksis og omtale av paragrafen i juridisk litteratur.

Denne boken er et praktisk hjelpemiddel for alle som jobber med barnevern, studenter og andre som ønsker å få veiledning til lovens bestemmelser.

Fremstillingen er à jour med lovendringer 15. april og 1. september 2011.