Erstatningsbetingende medvirkning Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2012
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205429369

Erstatningsbetingende medvirkning

Finnes det en alminnelig regel om medvirkningsansvar i norsk rett? Dette er den sentrale problemstillingen i «Erstatningsbetingende medvirkning» av Birgitte Hagland.
Pris 989,00

Et kjennetegn ved moderne lovgivning er at næringslivet reguleres i økende grad, og at vi får stadig flere lovbestemmelser om erstatningsansvar hvor lovgiveren skiller mellom skadevoldelse og medvirkning

I lys av denne utviklingen oppstår to problemer: Hva er innholdet i dette lovfestede medvirkningsansvaret?  Og kan det, som på strafferettens område, tenkes at det eksisterer et medvirkningsansvar også i tilfeller hvor et slikt ansvar ikke er lovfestet?

Boken tar sikte på å besvare spørsmålene, og inneholder studier i både spesiell og alminnelig erstatningsrett. Kildematerialet som benyttes er omfattende. Det er primært norske rettsregler som behandles, men også internasjonale aspekter trekkes inn. Boken er slik et viktig bidrag til moderne norsk erstatningsrett.

Boken bygger på Birgitte Haglands doktoravhandling. Den vil ha stor nytteverdi for advokater som jobber med immaterialrett, opphavsrett, selskapsrett, miljørett og strafferett.