Finnmarksloven og retten til jorden i Finnmark Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2013
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205425057

Finnmarksloven og retten til jorden i Finnmark

Denne boken omhandler den største enkeltendringen av eierskapet til de mest sentrale samiske landområdene i moderne tid.
Pris 959,00

Leveringstid 2-3 uker (Print-on-Demand).

Da finnmarksloven ble vedtatt i 2005, ble et over 200 år gammelt statlig eierregime erstattet av en grunnforvaltning der finnmarkingene selv fikk eierrådigheten. Et av hovedmålene med loven og eieroverføringen har vært å avløse usikkerheten og striden om retten til land og vann med trygghet og forutsigbarhet. Mange rettslige spørsmål står likevel ennå ubesvarte.

Finnmarksloven – og retten til jorden i Finnmark er et bidrag til å besvare noen av disse spørsmålene. Antologien er den første større fremstillingen som analyserer rettighetene til Finnmarkseiendommens grunn etter at loven ble vedtatt. I boka behandles både materielle og prosessuelle spørsmål knyttet til rettsavklaringen. Reglene om alders tids bruk og reglene for Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen i Finnmark vies dermed stor oppmerksomhet.

Finnes også som e-bok

Bokas kapitler kan leses uavhengig av hverandre, noe som gjør at den vil ha interesse for et bredt publikum. Den vil særlig ha aktualitet for dem som ut fra langvarig bruk av land og vann har rettigheter til grunn og naturressurser i Finnmark. Dette kan være bygdefolk som gjennom alders tids bruk har rettigheter til grunn, beite, hogst, jakt og fiske, samt deres prosessfullmektiger. Boka vil også ha særlig interesse for ansatte i FeFo, Finnmarkskommisjonen og domstolene.

Innholdsfortegnelse(pdf, 103,03 kB)