Foreningsrett Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2008
678 sider
3. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205385993

Foreningsrett

- med samvirkeloven

Denne boken gir en systematisk innføring i norsk foreningsrett.
Pris 1219,00
Utsolgt

Hovedfokus i boken er fremstillingen av privatrettens regler om foreningers rettsforhold, men fremstillingen av foreningenes forhold til offentligrettslige regler er også prioritert. Herunder offentlig rammelovgivning, forvaltningsretten og prosessretten. Forfatteren behandler også visse spørsmål med internasjonale aspekter.
3. utgave av Geir Woxholths Foreningsrett er en ajourført fremstilling av rettsområdet, og dekker den nye samvirkeloven som trådte i kraft ved årsskiftet.