Gjeld og renter Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2012
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205424302

Gjeld og renter

Fradragsrett for renter ved hybridfinansiering av aksjeselskaper

Et viktig hensyn ved selskapets valg av finansieringsform er de skattemessige effekter.
Pris 919,00

Renter er fradragsberettigede, mens det ikke er fradragsrett for utbetalinger til innskytere av egenkapital, typisk utbytte til aksjonærer som har skutt inn aksjekapital i selskapet. Hybridfinansiering er innskuddsformer som ligger i grenseområdet mellom gjeld og egenkapital, hvor klassifikasjonen tidvis skaper særlige problem.

Emnet for denne boken er fradragsrett for renter ved hybridfinansiering av aksjeselskaper, med særlig vekt på det skatterettslige gjelds- og rentebegrepet. Hovedfokus er rettet mot kriteriene for å klassifisere kapital og avkastningen av denne som gjeld og renter eller annet. 

Hugo P. Matre er advokat og partner i Advokatfirma Schjødt AS, denne boken bygger på hans Ph.D avlagt ved Universitetet i Bergen i 2011.