Gruppesøksmål Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2012
1. utgave
Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205425279

Gruppesøksmål

Tvistelova kapittel 35 med kommentarar

Denne framstillinga handlar om ei nyvinning i norsk sivilprosess: gruppesøksmål.
Pris 669,00

Rettare sagt er det to nyvinningar: påmeldingsgruppesøksmål – som er ei effektivisering av reglane om subjektiv kumulasjon, og utmeldingsgruppesøksmål – som er «eigentlege» gruppesøksmål.

Boka er meint som ei handbok og ei innføring i dei mange spørsmåla som kan oppstå ved gruppeprosess. Ho har nytte for alle som ynskjer å setja seg nærare inn i dei prosessuelle spørsmåla dette nye rettsfeltet reiser.

Gruppesøksmål er lagt opp i fem delar. Første del er ei generell innleiing til emnet. I den andre og mest omfattande delen har forfattarane gjeve djuptgåande og systematiske kommentarar til paragrafane i kapittel 35 i tvistelova. I tredje del blir andre lovreglar om gruppesøksmål kommenterte. Fjerde og femte del inneheld vedlegg (forskrifta om gruppesøksmål) og ei rekkje register.