Innføring i straffeprosess (e-bok) Høyoppløst bilde
E-bok
Utgivelsesår: 2013
3. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205449268

Innføring i straffeprosess (e-bok)

Boken gir en oversiktlig og enkel innføring i norsk straffeprosess
Pris 369,00

Hovedtyngden i fremstillingen ligger på etterforskingsstadiet, med særlig vekt på bruken av tvangsmidler, men påtalestadiet og domstolsstadiet, derunder anvendelse av rettsmidler, blir også behandlet. I tillegg behandles reglene om erstatning i forbindelse med strafforfølgning, og reglene om taushetsplikt og inhabilitet. Aktørene i  straffeprosessen presenteres i et eget kapittel.

Boken er primært skrevet for studenter ved Politihøgskolen, men den vil også kunne være nyttig for andre som trenger en introduksjon til straffeprosessen, f. eks. studenter ved de juridiske fakultetene eller personer som på ulike måter kommer i kontakt med strafferettspleien i sitt arbeid.

Innholdsfortegnelse(pdf, 115,54 kB) 

Les mer om digital pensumlitteratur her