Internasjonal privatrett Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2002
642 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205308442

Internasjonal privatrett

Personrett, familierett og arverett - Alminnelige prinsipper og de enkelte ...++

Boken behandler de jurisdiksjonsregler, rettsvalgsregler og anerkjennelsesregler som man må anvende på personrettslige, familierettslige og arverettslige forhold med tilknytning til flere stater.
Pris 1189,00
Utsolgt

I tillegg gjøres det også rede for de generelle internasjonal-privatrettslige prinsipper som må leses inn i de enkelte reguleringer.

Retten er et kulturuttrykk. Derfor er det forskjeller i statenes rettslige ordninger. Forskjellene kommer tydeligst til syne i personretten, familieretten og arveretten, nettopp fordi retten her uttrykker noe grunnleggende i den lokale kultur. I Internasjonal privatrett behandles de jurisdiksjonsregler, rettsvalgsregler og anerkjennelsesregler som man må anvende på personrettslige, familierettslige og arverettslige forhold med tilknytning til flere stater. Det gjøres også rede for de generelle internasjonal-privatrettslige prinsipper som må leses inn i de enkelte reguleringer.

Bokens primære tema er norsk internasjonal privatrett. Men også utenlandsk rett bringes inn, dels som argument der norsk rett er åpen, og dels for å formidle den felles europeiske tradisjon i internasjonal privatrett med sin historiske og kulturelle dimensjon. I denne boken er personen igjen tatt inn i rettstenkningen, med sin verdighet, sine interesser, intensjoner og forventninger; en moderne utviklingstendens i den internasjonale privatrett.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris