Investeringsrådgivers erstatatningsansvar (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2013
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205452381

Investeringsrådgivers erstatatningsansvar (E-bok)

Boken tar sikte på å redegjøre for når – og på hvilken måte – investeringsrådgivere kan bli erstatningsansvarlige overfor sine kunder.
Pris 299,00

Investeringsrådgiverens erstatningsansvar representerer et unntak fra utgangspunktet om at det er kunden selv som bærer risikoen for hvordan investeringen utvikler seg. Dette prinsippet om investors egenrisiko har kommet til uttrykk i nylig avsagt høyesterettspraksis.

Forfatterens redegjørelse for vurderingen av årsakssammenheng og økonomisk tap vil ha overføringsverdi til andre saker der det reises spørsmål om erstatning for rene formuestap.

Boken retter seg mot investeringsrådgivere, advokater som jobber med profesjonsansvar, studenter med interesse for erstatnings- og ­finansmarkedsrett samt andre jurister som arbeider med å løse tvister der det har oppstått tap i ­nansmarkedene. Boken er også av interesse for lesere som er interessert i erstatningsrettslige spørsmål på et mer generelt grunnlag.

Forord og innholdsfortegnelse(pdf, 239,63 kB)