Kjøp og salg av virksomhet Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2008
500 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205386266

Kjøp og salg av virksomhet

Risiko og ansvar for mangler

Kjøp og salg av virksomhet drøfter de alminnelige klausuler og mekanismer som benyttes i virksomhetskjøpskontrakter.
Pris 1059,00

En virksomhet er normalt en sammensatt kjøpsgjenstand, bestående av ulike eiendeler, rettigheter og forpliktelser, og det er ikke uvanlig at en kjøper etter overtagelsen avdekker forhold ved virksomheten som ikke tilfredsstiller forventningene
Denne boken behandler spørsmål som oppstår i tilknytning til alminnelige avtaleformer som benyttes i virksomhetskjøp og hvilke løsninger som følger av bakgrunnsrettens regler i de tilfeller hvor kontrakten ikke regulerer partenes risiko og ansvar i forhold til mangler. Videre drøftes om klausuler som utelukker slik risiko og ansvar for mangler for virksomhetsselger kan være ugyldige eller gjenstand for revisjon.
Den grundige analysen av praktiske avtaleklausuler og bakgrunnsretten på området, innebærer at boken er av betydelig interesse for advokater, dommere og andre praktikere som arbeider med virksomhetskjøp.