Tor-Geir Myhrer

Tor-Geir Myhrer har arbeidet over tjue år i politi- og påtalemyndighet, som politijurist og førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet.

Fra 2006 er han professor ved Politihøgskolen. Han har blant annet utgitt Personvern og samfunnsforsvar – Om taushetsplikt og ytringsrett i straffesaksbehandlingen (2001), Som siste utvei – Rettslige rammer for politiets bruk av skytevåpen (2005) og Bastet og bundet – Rettslige rammer for bruk av håndjern (2012).

Han er medforfatter av Utlendingsrett (2004), Juss og etikk (2005), Juss for vektere (2013) og Innføring i politivitenskap (2014).

Tor-Geir Myhrer Høyoppløst bilde

Foto: Politihøgskolen

Utgivelser