Norsk bedriftsskatterett Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2021
1312 sider
11. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205550834

Norsk bedriftsskatterett

Norsk Bedriftsskatterett, som nå foreligger i 11. utgave, er en omfattende og relativt fullstendig fremstilling av bedriftsbeskatningen i Norge til bruk for praktikere og videregående studenter.
Pris 1599,00

Bokens primære siktemål er å gjøre skatterådgivere og ansatte i skatteetaten bedre kvalifisert i sin omgang med regelverket. Leseren blir med på en bred, dyptpløyende og ajourført gjennomgang av den skatterett som møter det norske næringsliv.

Her behandles blant annet den den nye lovfestede generelle omgåelsesnormen i sktl. § 13-2, de nye reglene om kildeskatt på renter og royalties, endringene i sktl. § 6-41, skatteforvaltningsloven, reglene for omklassifisering av aksjonærlån til utbytte, reglene om aksjesparekonto samt de nye reglene om fradrag for aksjeinnskudd i oppstartsselskap og internasjonal skatterett. Det er kommet flere nye høyesterettsdommer siden forrige utgave, og disse er innarbeidet i de kapitlene hvor de naturlig hører hjemme.