Praktisk tvangsfullbyrdelse Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2013
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205410657

Praktisk tvangsfullbyrdelse

Boken inneholder en utførlig redegjørelse for de enkelte former for tvangsfullbyrdelse
Pris 1239,00

Første utgave av Praktisk tvangsfullbyrdelse kom ut i 1999 og gav en kortfattet og skjematisk fremstilling av reglene om inkasso av pengekrav etter inkassolovens regler, den praktiske fremgangsmåten ved tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven.

Siden den gang er tvangsfullbyrdelsesloven og annen lovgivning av betydning for kreditorbeslag og tvangsfullbyrdelse endret flere ganger. Denne utgaven av boken inneholder en mer utførlig redegjørelse for de enkelte former for tvangsfullbyrdelse med en lang rekke henvisninger til rettspraksis som viser hvordan loven er tolket i praksis. Nytt i forhold til den første utgaven er også et eget kapittel 2, om gjenstand for kreditorenes beslagsrett etter dekningslovens bestemmelser. De to siste kapitlene omhandler tvistelovens regler om
midlertidig sikring ved arrest og midlertidig forføyning.

Innholdsfortegnelse(pdf, 275,95 kB)