Rettskilder og juridisk metode Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 1998
537 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788241709548

Rettskilder og juridisk metode

Pris 829,00

Kunnskap og enkeltregler eller kjennskap til de standpunkter andre jurister har tatt, er ikke tilstrekkelig. Det er nødvendig med forståelse av forutsetningen for ethvert juridisk resonnement, nemlig: Hva er det den juridiske virksomhet og de juridiske resonnementer består i? Og hvordan skal vi anvende rettskildene for å nå fram til holdbare resultater? Denne boka tar sikte på å bidra til denne grunnleggende forståelse.