Robins guide til obligasjonsretten Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2014
176 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205462106

Robins guide til obligasjonsretten

Denne boken gir deg en praktisk og eksamensrettet tilnærming til obligasjonsretten.
Pris 459,00

Bestill vurderingseksemplar

De eksamensrelevante emnene fremstilles tematisk, med henvisninger til de mest sentrale kontraktslovene. Det fokuseres gjennomgående på å gi oversikt over og forståelse av rettskildene, særlig de alminnelige obligasjonsrettslige prinsippene.

I tillegg inneholder boken en oversikt over tidligere eksamensoppgaver, relevant rettspraksis samt skrive- og innarbeidelsestips. 

Boken er nyttig både som en innføring til faget, og som et verktøy i eksamensforberedelsene. 

Inngår i serien: Robins guide