Skatt ved fusjon og fisjon (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2015
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205473980

Skatt ved fusjon og fisjon (E-bok)

Skatt ved fusjon og fisjon har et transaksjonsfokus. Den grunnleggende og mest sentrale problemstillingen i denne boken er vilkårene for at fusjoner og fisjoner av aksjeselskaper kan gjennomføres uten beskatning. Fremstillingen omfatter bl a kravene til skattemessig kontinuitet på både selskaps- og aksjonærnivå, lovlighetskravet, selskaps- og regnskapsrettslige regler, samt gjennomskjæring.
Pris 799,00

Bokenomfatter endringene av de selskaps-, skatte- og regnskapsrettslige reglene som ble gjennomført frem til 2006. Her nevnes innføringen av fritaksmetoden, de nye reglene om skjermingsfradrag, endringen i regnskapsloven samt den nye IFRS 3.
Skatt ved fusjon og fisjon bygger på forfatterens PhD-avhandling skrevet i perioden 2002–2005. Fremstillingen er søkt holdt á jour per 1. juli 2006.