Stiftelser Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2001
616 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788241710032

Stiftelser

etter stiftelsesloven 2001

Boka gir en systematisk fremstilling av gjeldende norsk stiftelsesrett.
Pris 1389,00

Den behandler først og fremst reglene i stiftelsesloven 2001, men tar også for seg spørsmål som ikke er lovregulert og stiftelsenes forhold til andre rettssubjekter (foreninger, selskaper, stamhus- og fideikommiser, offentlige fond mv). I den utstrekning det har betydning for innholdet i norsk rett, er også svensk og dansk stiftelsesrett behandlet. Boka inneholder registre over rettspraksis og administrativ praksis om stiftelser.