Trygderetten E-BOK Høyoppløst bilde
E-bok
Utgivelsesår: 2014
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205481299

Trygderetten E-BOK

E-bok

Boken omhandler hva slags organ Trygderetten er.
Pris 149,00

I boken omtales adgangen til å angripe en avgjørelse av Trygderetten, blant annet ved søksmål for de alminnelige domstolene.

Det er tatt med stoff som kan være av interesse, ikke bare for dem som behandler sakene, men også for dem som overveier å bringe en sak inn for Trygderetten og deres advokater. Trygderetten er en viktig aktør i samfunnet, og boken kan derfor også ha en mer alminnelig interesse.