Utbytte Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2013
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205403499

Utbytte

Lovlige og ulovlige tilpasninger til skattereglene

Utbytte drøfter grundig hvilke transaksjoner som omfattes av de skatte- og selskapsrettslige reglene om utbytte.
Pris 1099,00

En gjennomgående problemstilling er hvilke tilpasninger som er lovlig, og hvilke som er ulovlige. Boken tar også opp hvilke utbetalinger som må klassifiseres som skattefrie tilbakebetalinger av egenkapital.

At utbytte er praktisk, viser seg blant annet ved at dette er et av områdene innenfor både selskaps- og skatteretten hvor det er publisert flest saker. Boken bør derfor ha interesse for rådgivere, ligningsmyndigheter og ikke minst studenter.

Forord og innholdsfortegnelse(pdf, 152,65 kB) 

Om Utbytte, 1. utgave:

"Jeg vil anbefale boken til alle som på generelt grunnlag ønsker å sette seg inn i reglene om utbyttebeskatning. Boken er velskrevet og drøftelsene er gjennomgående ryddige og balanserte."

Einar Harboe, Skatterett nr. 2, 2014