Valg av selskapsform Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2013
5. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205450530

Valg av selskapsform

Denne boken går oversiktlig og grundig gjennom selskapsrettens grunnregler.
Pris 499,00

I et moderne samfunn har ikke bare investorer og tradisjonelle aktører nytte av å forstå næringslivets organisasjonsformer. Den som skal starte eller lede næringsvirksomhet, må sette seg inn i de viktigste rettslige rammebetingelser.

Skattehensyn står ofte sentralt i valg av selskapsform, og forfatteren bruker sin brede skatterettslige bakgrunn til konsist å peke på de mest sentrale skattekonsekvenser.

Valg av selskapsform dekker aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper etter de store lovendringene i 2013, ansvarlige selskaper, selskaper med delt ansvar, kommandittselskaper, indre selskaper, samvirkeforetak, stiftelser, foreninger og enkeltpersonforetak.

Innholdsfortegnelse(pdf, 297,75 kB) 

 

 

 

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris