Vern av privatlivets fred Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2015
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205477001

Vern av privatlivets fred

I denne boken drøftes det norske vernet av «privatlivets fred»
Pris 929,00
Utsolgt

Hvor går de rettslige grensene for hva som kan offentliggjøres av informasjon om andre personers private forhold? Dette er et viktig spørsmål i en tid der individet står sentralt i journalistikken, og der vi også har fått mange nye mediekanaler som privat informasjon kan offentliggjøres i.

I denne boken drøftes det norske vernet av «privatlivets fred» Lovbestemmelsene om vern av privatlivets fred tolkes i lys av blant annet nasjonal rettspraksis og praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstolen.

Sentrale problemstillinger i boken er hvilke hensyn som ligger bak vernet mot offentliggjøring av private forhold, hvem som beskyttes av dette vernet, hva private forhold er, når det kan sies å foreligge samtykke til offentliggjøring samt hvordan hensynet til privatlivet skal avveies mot hensynet til ytringsfriheten.

Forfatteren gir en oversikt over de generelle vurderingsmomentene som er relevante i konkrete saker om offentliggjøring av privat informasjon, og hun diskuterer også hvor grensene for offentliggjøring av private forhold bør gå.

Vern av privatlivets fred er nyttig for alle som jobber med medierett, slik som dommere, advokater og forelesere. Boken er også relevant for de som gjennom publiseringsvirksomhet møter konflikten mellom ytringsfrihet og rett til privatliv, for eksempel redaktører, journalister, forleggere, bloggere og brukere av sosiale medier.

Ellen Lexerød Hovlid er jurist og ansatt som førsteamanuensis i medierett ved Høgskulen i Volda, Avdeling for mediefag. Boken bygger på hennes doktoravhandling fra 2014.

Advokatbladet.no: http://www.advokatbladet.no/2015/11/vern-av-privatlivets-fred/

Norsk medietidsskrift: https://www.idunn.no/nmt/2016/01/ellen_lexeroed_hovlid_vern_av_privatlivets_fred

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris