God advokatskikk Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2018
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205514928

God advokatskikk

God advokatskikk tar for seg noen grunnleggende spørsmål vedrørende etikk, yrkesetikk og advokatetikk – herunder forholdet mellom etikk og juss, mellom etikk og advokatetikk og mellom advokatetikk og moralisme – samt den historiske bakgrunnen for og utviklingen av det advokatetiske regelverket.
Pris 899,00

De fire advokatidealene uavhengighet, lojalitet, faglig kompetanse og taushetsplikt blir utførlig analysert. Reglene om oppdraget mellom advokaten og klienten – advokatoppdraget – følger som en naturlig forlengelse av de grunnleggende advokatidealene. Fremstillingen søker å anlegge en prinsipiell tilnærming til advokatetiske spørsmål, til dels med en internasjonal referanse, men tar også sikte på å gi en praktisk innføring i det nasjonale advokatetiske regelverket, Advokatforeningens «Regler for god advokatskikk» (RGA), som også er nedfelt i forskrift.

Boken egner seg for advokater, advokatutdanningen, domstoler, forvaltningsorganer og andre som arbeider med advokatrettslige og advokatetiske problemstillinger.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
719,00