Helserett i et nøtteskall Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2019
320 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205508705

Helserett i et nøtteskall

Helserett i et nøtteskall gir en innføring i ulike sider av helseretten som rettsområde, og reguleringer av helse- og omsorgstjenesten i vid forstand.
Pris 449,00

Bestill vurderingseksemplarer

Helseretten regulerer på ulike vis menneskers liv fra fødsel til død, og helselovgivningen retter seg primært mot helsepersonell, pasienter/brukere og virksomheter som yter helsetjenester. Det overordnete målet med helse- og omsorgstjenesten er å gi hele befolkningen, uavhengig av bosted, alder og kjønn, lik tilgang til helse- og omsorgstjenester av god kvalitet. Intensjonen med denne boken er å gi en oversikt over og forståelse for de sentrale lovene på helserettens område.

Rettigheter for pasienter og brukere henger nært sammen med plikter for virksomhetene som eier og driver helse- og omsorgstjenestene, og plikter for helsepersonell. I boken henvises det til annen litteratur for videre fordypning. 

Boken retter seg mot studenter og andre som ønsker seg en oppdatert oversikt over helseretten.

Inngår i serien: Nøtteskallserien
Produktet finnes også i følgende varianter
Pris