Pensjoner i et nøtteskall Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2016
164 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205477551

Pensjoner i et nøtteskall

En bok om pensjonsordninger i Norge, henholdsvis privat og offentlig sektor.
Pris 459,00

Pensjoner i et nøtteskall gir leseren en oversikt over pensjonsordninger i Norge og de reglene som gjelder for disse. Først behandles reglene om alderspensjon fra folketrygden, deretter de ulike formene for private tjenestepensjonsordninger samt tjenestepensjonsordninger i offentlig sektor.

Forfatterne tar også for seg ordningene for avtalefestet pensjon (AFP) i henholdsvis privat og offentlig sektor samt noen hovedtyper av individuelle pensjonsordninger. Avslutningsvis gis noen betraktninger knyttet til særskilte problemstillinger.

Inngår i serien: Nøtteskallserien
Produktet finnes også i følgende varianter
Pris